Daftar Nama Pejabat Pengawas

Daftar Nama Pejabat Pengawas Tahun 2021

NO

NAMA

JABATAN

DITUNJUK SEBAGAI

KETERANGAN

1.     

Ahmad Hodri S.H.I., M.H.

Wakil Ketua

-            Koordinator Hakim Pengawas Bidang

 

2.     

Dian Khairul Umam, S.H.I.

Hakim Pratama Madya

-            Pengawas Bidang Manajemen Pengadilan dan Pelayanan Publik

 

3.     

Imam Safi’i, S.H.I., M.H.

Hakim Pratama Madya

-            Pengawas Bidang Administrasi Persidangan dan Administrasi Perkara

 

4.     

Nur Latifah Hanum, S.H.

Hakim Pratama

-            Pengawas Bidang Persuratan, Perpustakaan,Inventaris,Kebersihan, Pengadaan barang & jasa.

 

5.     

Lailatul Khoiriyah, S.H.I.

Hakim Pratama

-            Pengawas Bidang IT (Website,SIPP,E-Court dan Media Infomasi.

 

6.     

Mariyatul Qibtiyah, S.H.I.

Hakim Pratama

-            Pengawas Bidang Kepegawaian dan Disiplin Pegawai.

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

 


--->