Daftar Nama Pejabat Pengawas

Daftar Nama Pejabat Pengawas Tahun 2021

NO

NAMA

JABATAN

DITUNJUK SEBAGAI

KETERANGAN

1.     

Ahmad Hodri S.H.I., M.H.

Wakil Ketua

-            Koordinator Hakim Pengawas Bidang

 

2.     

Lailatul Khoiriyah, S.H.I.

Hakim Pratama

-            Pengawas Bidang IT (Website,SIPP,E-Court dan Media Infomasi.

 

3.     

Mariyatul Qibtiyah, S.H.I.

Hakim Pratama

-            Pengawas Bidang Kepegawaian dan Disiplin Pegawai.

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

 
--->